Center for Børn med Handicap (CBH) er et centerfællesskab i Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen i Københavns kommune.

Centrets formål er at stille døgn- og aflastningspladser til rådighed for børn og unge med forskellige psykiske og fysiske handicaps – primært inden for det autistiske område.

Du kan læse mere om vores fire institutioner her:

Baunegård (Døgn- og skoletilbud)
Elmehuset (Døgn- og aflastningstilbud)
Nærumgård (Døgntilbud)
Svanehuset (Døgntilbud)