Forældre

Forældresamarbejdet prioriterer vi meget højt på Baunegård – både i skolen og på vores døgnafdelinger.

Vi ved, at forældre har en særlig indgående viden om deres barn, og vi forventer, at alle forældre delagtiggør medarbejderne på Baunegård i alle de forhold, som er afgørende for, at vi kan yde den bedste indsats omkring det enkelte barn.

Som forældre er man altid velkommen på Baunegård. Vi har et forældreråd, som har direkte indflydelse på Baunegårds hverdag og udvikling. Vi holder to forældremøder og to skole/hjem-samtaler hvert skoleår. Derudover holder vi faste årlige behandlingskonferencer, hvor sagsbehandler og forældre og pårørende deltager.

Vi holder også sommerfest og juleafslutning for alle børn og deres familier og pårørende.

Det er altid muligt som forældre at booke en samtale med en ansat på Baunegård, hvis der er behov for det.