Forældresamarbejde

I Skovhusene betragter vi samarbejdet med forældrene som en helt grundlæggende forudsætning for en vellykket aflastning for familien

Ligesom hvert enkelt barn/ung i Skovhusene er unikt og har særlige behov, der skal imødekommes, har hver enkelt familie meget forskellige behov i forhold til samarbejdet. Vi bestræber os på at tage hensyn til familiernes individuelle behov med en forståelse for, at behovene kan ændre sig over tid.

En tryg og velfungerende aflastning kan være meget værdifuld for forældre og søskende. Vi er meget bevidst om, at det væsentligste for at det skal lykkes er, at forældrene oplever tillid og tryghed, når de afleverer barnet/den unge i aflastning på Skovhusene. Det er vigtigt, at de kender de voksne, som skal være sammen med barnet.

Forældrenes viden er vigtig

For at vi bedst muligt kan varetage omsorg for barnet, er det vigtigt, at forældrene deler deres viden om barnet og lærer os at aflæse barnets signaler. Vi tilbyder individuel og tæt forældrekontakt i forbindelse med opstart.

Indskrivningsmøde - starten på forældresamarbejdet

Fælles for de tre afdelinger i Skovhusene er, at forældresamarbejdet starter med et indskrivningsmøde med familien. Det er på indskrivningsmødet, at vi skal definere den enkelte families ønsker og behov i forhold til samarbejdet, samt i hvilken grad vi er i stand til at imødekomme disse ønsker og behov.

Vi anbefaler som udgangspunkt en opfølgende samtale efter tre måneder, og derefter bestræber vi os på en årlig samtale.

Den daglige kontakt med forældre er baseret på kontaktbøger og telefonsamtaler.