Forældre og Elmehuset

Åbenhed og fælles samarbejde – Den første tid: Håbet og ønsket, lettelsen og samvittigheden, og alt det andet – Møder – Særlige begivenheder

Åbenhed og fælles samarbejde

Som forældre håber vi at I vil opleve, at vi er et meget åbent hus. Der er naturligt forskel på behovet for at opholde sig i huset, afhængigt af hvorvidt jeres barn er tilknyttet Toppen eller Rampen/Hyblerne, og nedenstående er således gældende for forældre til de unge, der bor i huset:

I overensstemmelse med jeres barns og jeres ønsker er I velkomne til at komme på besøg. Således er der ofte forældre der spiser med, kommer og hjælper med at rydde op på værelset eller deltager i eksempelvis en juleaften, hvor det forekommer hyggeligt og rigtigt. Det er jeres barn og jer, der vedholdende beslutter, hvordan I fortsat kan agere rollen som forældre uagtet den pædagogiske ramme, og vi er tilhængere af en åben dialog omkring hvordan alle parter fungerer bedst. Det kan for eksempel være at det for jeres barn og jer er vigtigt, at I fortsat vasker tøj eller hjælper til med rengøring, men omvendt kan det også være at I ønsker at give slip på de praktiske ting, og give mere plads til noget andet i relationen til jeres barn.

Den første tid: Håbet og ønsket, lettelsen og samvittigheden, og alt det andet

Den første periode efter barnet/den unge flytter ind/starter i aflastning, bringer ofte mange følelser med sig: Hvordan er man forælder, når ens barn bor på/er tilknyttet en institution, og hvilken institutionskultur gør sig gældende i Elmehuset?

Det er vores erfaring at det er vigtigt at forventningsafstemme i forhold til at støtte jeres børn bedst muligt, og at det er væsentligt at have en tæt kommunikation gennem hele tilknytningen til huset, da jeres barns trivsel og behov hele tiden udvikler sig.

Møder

Som forældre vil det første møde med Elmehuset som oftest være det indledende besøg, hvor såvel forældre som barn/ung får indblik i den ramme og det tilbud vi er. Dernæst, vil der efter aftale med sagsbehandler afholdes et indskrivningsmøde, hvor vi sammen fastlægger de mål, der er for perioden, hvor barnet/den unge skal bo eller opholde sig hos os, hvad enten det er Toppen eller Rampen, der er tilbuddet (se  vedhæftede dagsordnerne). Sagsbehandler vil herefter indkalde til halvårlige opfølgningsmøder, hvor I som forældre inviteres med. På Rampen er der særlige vilkår for de unge, der er fyldt 18 år, som vil figurere særskilt under Rampen.

I huset har vi forældremøder afdelingsvist på Rampen/Hyblerne og Toppen hvert halve år, hvor vi samles og drøfter aktuelle temaer, input og optagetheder. Forældremøderne varer gerne 2-3 timer fra sen eftermiddag kl. 17 og frem, og der serveres et dejligt måltid mad kreeret af husets kok undervejs.

Endeligt har vi i huset et forældreråd, som kan gå tættere på husets bevægelser og beslutningsprocesser. Det er for de forældre, der har særlig interesse og mulighed, og vi mødes hvert halve år forud for forældremøderne. Forældrerådet er fælles for begge afdelinger.

Særlige begivenheder

Vi har 2 arrangementer om året, hvor vi inviterer familier og netværk til børn og unge i huset:

  • en sensommerfest, som vi sædvanligvis afholder i vores gårdhave, 
  • og desuden en filmfremvisning af årets narrative projekt: ”OurStory”/”MyStory”

Nogle år har vi valgt at slå de to arrangementer sammen i ét, som gerne finder sted i september/oktober måned.