Kvisten

Kvisten er et aflastningstilbud for børn og unge mellem 0-18 år, der primært har autismespektrumforstyrrelser.

Børnenes funktionsniveau er varierende. Nogle børn har verbalt sprog og er i høj grad selvhjulpne, mens andre har et væsentligt lavere funktionsniveau og kræver støtte til alle dele af hverdagen.   

Du kan læse mere om Kvisten her: