Menneskesyn og måden vi arbejder på

At være bevidste om de handle- og identitetsmuligheder, vi skaber for de børn, unge og familier, der er tilknyttet os

I Elmehuset bestræber vi os på at være bevidste om de handle- og identitetsmuligheder, vi skaber for de børn, unge og familier, der er tilknyttet os.

Det betyder at vi hele tiden er optagede af at den måde, vi ”stiller os rundt om” barnet/den unge, er den rette. At vi gør mødet muligt for barnet/den unge, ved at holde os nysgerrige og ydmyge og virkeligt ”at se” det menneske, vi står overfor.

Det er i det ligeværdige møde med barnet/den unge, at vi kan støtte op om barnets/den unges mod til at ”turde være i livet” med alt hvad det indebærer - også når tingene er udfordrende. At støtte barnet/den unge i at være stolt af det menneske, de er og finde ind og frem til det muliges kunst.

Konkret betyder det at det i udarbejdelsen af handleplaner, er det den unges definition af mål, der er fælles arbejdsredskab for den retning og de drømme, vi støtter den unge i at opnå, under sit ophold i huset.

Udover ovenstående arbejder vi med gældende tematikker og fokusområder for området, som er nærmere beskrevet i aktuel handicappolitik og socialstrategi.