Om Baunegård

Baunegård er en døgninstitution med intern skole og dagbehandling for børn med autisme som gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Vi har to afdelinger i vores døgntilbud, som tilsammen rummer 12 døgnpladser.
I vores interne specialskole har vi 24 dagelever, hvoraf de 12 elever kommer fra vores døgntilbud, og de 12 andre kommer udefra. De 12 dagbørn udefra bor enten hjemme hos deres forældre eller er anbragt andre steder.

Målgruppe

Vores målgruppe er primært børn i alderen 6 til 18 år med autismespektrumforstyrrelser og evt. tillægsdiagnoser eksempelvis indlæringsforstyrrelser, angst og tvangstilstande (OECD) og ADHD.

De fleste af vores børn er normalt begavede, men vi har også få med lettere retardering. Børnene er typisk børnepsykiatrisk udredt i forbindelse med visitation til Baunegård.