Om Baunegård

Baunegård er en døgninstitution for børn med autisme som gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Vi har to afdelinger i vores døgntilbud, som tilsammen rummer 12 døgnpladser.

Målgruppe

Vores målgruppe er primært børn i alderen 6 til 18 år med autismespektrumforstyrrelser og evt. tillægsdiagnoser eksempelvis indlæringsforstyrrelser, angst og tvangstilstande (OECD) og ADHD.

De fleste af vores børn er normalt begavede, men vi har også få med lettere retardering. Børnene er typisk børnepsykiatrisk udredt i forbindelse med visitation til Baunegård.