Om visitation til aflastningsafdelingen, Toppen, i Elmehuset

  • ""
Bliv klogere på visitation og indskrivningsprocessen for vores aflastningsafdeling, Toppen.

I CBH har vi en enkelt aflastningsafdeling, som hedder Toppen, og som er en del af vores institution Elmehuset, som ligger på Nørrebro. Du kan læse mere om Elmehuset og Toppen på Elmehusets hjemmeside, som du også kan finde via fanen ”institutionerne”. Herunder kan du læse mere om visitationsprocessen til Toppen:

For at blive indskrevet på Toppen kræver det, at man passer til målgruppebeskrivelsen. Dvs. at man først og fremmest skal være barn eller ung med normal begavelse og have autisme.

Aflastningstilbud er for børn og unge, hvor sagsbehandleren har truffet afgørelse om at familien har brug for at blive aflastet i hverdagen. På Toppen får børn og unge mulighed for at være sammen med ligesindede og få nye venner og oplevelser i strukturerede og tilpassede rammer. Når man er tilknyttet aflastningen, får man tildelt en fast ugedag, og weekend i et fast rul, hvor man kan komme på Toppen. Man kommer som oftest i aflastning lige fra skole, og overnatter til dagen efter, hvor man tager i skole som man plejer. Det fastlagte aflastningsrul har den fordel, at barnet kender de andre børn, der også kommer i aflastning samme dag hver uge, og barnet kan få et fast værelse. Det vil sige, at hvis du er på Toppen mandag, så får du altid det samme værelse, så det bliver dit værelse. Men de andre ugedage bliver det brugt af andre børn og unge.

I forbindelse med at få en plads på Toppen, gennemgår man en visitationsproces, som minder meget om den for døgntilbud. Men hvor vi for døgntilbud skal finde den institution og afdeling, som passer, skal vi ved visitation til Toppen finde det hold, der vil passe bedst. Altså om barnet kan få tildelt en plads på mandags-, tirsdags-, onsdags- eller torsdagsholdet. Dvs. vi ser på, hvordan barnet eller den unge matcher med gruppen af børn og unge der er i aflastning på de forskellige ugedage, for at sikre, at det at være på Toppen bliver en god oplevelse for barnet.

Fordi det handler om at finde en dag, hvor gruppens sammensætning passer, er det et større puslespil, der skal gå op i forbindelse med visitation af nye børn og unge. Derfor skal man også overholde sin dag, og man kan fx ikke komme en tirsdag, når man er vant til at komme på mandage.

 

Hvis vi kan finde et match, fortsætter processen som beskrevet for døgntilbud.