Om visitationsprocessen til døgninstitutioner i CBH

Her kan du læse mere om, hvordan visitation og indskrivning til CBH's institutioner foregår

Hvis du ønsker at få dit barn indskrevet hos os, skal du kontakte Borgercenter Handicap. Det er myndighedsdelen i Borgercenter Handicap, der visiterer til vores institutioner. Det vil sige, at du først og fremmest skal henvende dig til din sagsbehandler med dit ønske. Sagsbehandleren beslutter herefter, om der skal foretages en §50 undersøgelse, som afdækker jeres familiesituation og jeres specifikke behov. Hvis undersøgelsen peger på, at en døgnanbringelse eller en aflastningsplads, vil være den rette støtte for jer og myndighed herefter træffe afgørelse om, at der skal tilbydes en døgn eller aflastningsplads, indledes visitationsprocessen. Du finder kontaktoplysninger til borgercentret nederst på siden "Visitation"

Næste skridt i processen er, at sagsbehandleren udarbejder en officiel henvendelse, som bl.a. skal indeholde:

  • en beskrivelse af barnets behov, for eksempel en kopi af §50 undersøgelsen
  • relevante udtalelser fra skole, læge og evt. andre fagpersoner, der har været inde over barnet/den unge
  • hvilken af vores institutioner, I umiddelbart tænker er den relevante for barnet
  • forældres tilladelse til, at vi fra Center for Børn med Handicap må foretage et observationsbesøg.

Henvendelsen sendes til den visitations ansvarlige i Borgercenter Handicap, som screener den og tjekker, at relevante bilag og oplysninger er inkluderet. Herefter, bliver henvendelsen sendt til os i CBH, hvor den modtages af vores socialfaglige konsulent. Det er konsulentens opgave at læse jeres henvendelse grundigt og ud fra denne vurdere, hvilken af institutionerne i CBH, som vil kunne yde den bedste hjælp og støtte til barnet.

Hurtigst muligt herefter foretages et observationsbesøg, hvor en repræsentant fra institutionen deltager for at sikre, at man kan leve op til barnets ønsker og behov.
Hvis man vurderer, at der er et godt match mellem barn og institution, beslutter institutionen, hvilken afdeling barnet vil passe bedst til, om der er en ledig plads på denne afdeling og hvornår barnet vil kunne starte på institutionen.

Næste skridt i processen er, at du som forælder bliver inviteret på besøg hos CBH. Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved at lade dit barn flytte ind hos os, at du får mulighed for at se stedet inden indflytning, og at du bliver inviteret til en åben og tryg dialog, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og lufte eventuelle bekymringer samt møde de medarbejdere, der skal stå for dit barns daglige pasning og pleje. Det er også ved dette møde, at vi aftaler en endelig indflytningsdato for barnet, da det er vigtigt, at denne dato også passer jer, så indflytningsprocessen bliver rar og rolig for alle parter.

Ved indflytning vil både forældre og barnet selv blive inddraget i indretning af værelse og taget med på råd, i forhold til hvordan vi bedst muligt tager imod jeres barn.

Den første tid barnet er anbragt har vi fokus på at lære hinanden at kende og på at skabe en god dialog og et tillidsbånd præget af åbenhed og klar kommunikation. Efter 3 måneder, laver sagsbehandleren en opfølgning for at sikre, at processen er gået godt, at barnet er faldet godt til, og at du som forælder ligeledes oplever, at dit barn er i trygge hænder.

 

Hvis vi i CBH oplever, at vi ikke kan opfylde barnets behov, eller at vi ikke har en ledig plads i vores institutioner, vil Borgercenter Handicap undersøge andre relevante tilbud uden for borgercentrets domæne. Dvs. at det ikke er dit ansvar som forælder at finde andre institutioner, hvis der fx ikke er ledige pladser i CBH.