Pædagogik

  • Udsigt til gadekæret fra Adlers hus
Nærumgård er først og fremmest et hjem for børnene, hvor de skal trives og udvikles ligesom alle andre børn.

Vores mål er at give børnene mulighed for at udvikle deres potentiale med henblik på at opnå størst mulig livskvalitet og selvstændighed.

På Nærumgård benytter vi en TEACCH-inspireret pædagogik, hvilket betyder, at vi gør brug af visuel støtte og struktur via dagsskemaer, arbejdsstationer m.m.

Når et barn flytter ind, udarbejder vi en pædagogisk udviklingsplan, som beskriver indsatsen for at barnet understøttes i sin udvikling, stimuleres til læring, opøver selvstændighed, sikres størst mulig sundhed og højest mulige livskvalitet. Vi vurderer og tilrettelægger den konkrete indsats med udgangspunkt i det enkelte barns behov.