Pædagogik

Baunegård er et specialpædagogisk tilbud, som gennem specialpædagogik konstant arbejder på at støtte og udvikle det enkelte barn

Alle børnene har en handleplan, som den anbringende myndighedssagsbehandler er ansvarlig for. Ud fra handleplanen udarbejder vores psykolog en pædagogisk udviklingsplan med mål og metoder, som det specialpædagogiske arbejde er styret af. Disse mål og metoder evalueres og justeres efter behov, dog minimum to gange pr. måned.

På Baunegård arbejder vi med følgende pædagogiske metoder og tilgange:

Struktur

Alle børnene/de unge på Baunegård har en struktur, da vi arbejder TEACHH-funderet (Treatment and Education of Autistic and related Communications Handicapped Children). TEACHH er en struktureret specialpædagogisk tilgang, hvor barnet/den unges dag hele tiden struktureres, så den er forudsigelig og tydelig. Et helt afgørende element af TEACHH er, at strukturen konstant tilpasses barnet/den unge, så barnet /den unge udvikles i en tryg ramme. En struktur er altid dynamisk – aldrig statisk.

Et barns struktur er typisk sammensat af et dagsskema og et arbejdsskema. Dagsskemaet skaber overblik i løbet af dagen, mens arbejdsskemaet støtter barnet i, hvad det skal i bestemte situationer og aktiviteter. Vi arbejder både med visualisering gennem Boardmaker (Et system for billedkommunikation i form af letaflæselige symboler)  og andre type skemaer – herunder digitale skemaer på smartphones og tablets.

Specialpædagogiske metoder

Ved siden af strukturen benytter vi forskellige specialpædagogiske metoder såsom: sociale historier, strukturerede samtaler, KAT-kassen, tegneserier m.m. Det er metoder, som alle er med til at hjælpe barnet/den unge til at forstå sig selv, sin omverden og interaktionen, der foregår herimellem. Det er endvidere metoder, som benyttes til at lære barnet/den unge nye ting. Disse metoder rummer en tilgang, som anerkender barnets ressourcer og kompetencer samtidig med, at de forsøger at udvikle barnet/den unge.

Struktur og specialpædagogiske metoder har det til fælles, at de søger den rette balance mellem tryghed og udvikling for barnet. Det er et af de vigtigste omdrejningspunkter i det specialpædagogiske arbejde, hvor vi hele tiden arbejder med kravtilpasning i et spændingsfelt mellem fastholdelse af krav og en fleksibilitet, så vi undgår situationer, hvor barnet mister selvkontrollen.