Plads på Baunegård

Visitation

Hvis du ønsker at søge om en plads på Baunegård, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for dagtilbud eller døgnanbringelse bliver vurderet.

Det er myndighedsdelen i Borgercenter Handicap, der visiterer til Baunegård.