Plads på Nærumgård

  • Nærumgård
Visitation

Hvis du ønsker at søge om en plads på Nærumgård, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for døgnanbringelse bliver vurderet.

Det er myndighedsdelen i Borgercenter Handicap, der visiterer til Nærumgård.

Du er som forældre altid velkomne til at ringe og høre nærmere om Nærumgård eller lave en aftale om at besøge Nærumgård.