Sådan arbejder vi

Overordnet arbejder vi i centret med at støtte børnene og de unge inden for følgende fem kerneområder:
  • Udvikling
  • Læring
  • Selvstændighed
  • Livskvalitet
  • Sundhed

I samarbejde med forældrene målretter vores institutioner sig børnenes og de unges individuelle behov og tilpasser indsatsen inden for de fem kerneområder.  

På institutionerne udarbejder personalet pædagogiske udviklingsplaner med praksisnære beskrivelser af den indsats, der støtter børnene og de unge i deres udvikling, stimulerer til læring, opøver selvstændighed og sikrer sundhed og livskvalitet.