Samarbejde

Fremskudt sagsbehandling – De mange faglige perspektiver og opgaver – Med CBH

Fremskudt sagsbehandling

Siden januar 2015 har vi på Rampen/Hyblerne været så privilegerede at få lov at indlede et pilotprojekt omkring et tættere samarbejde med myndighed, som senere er blevet en permanent ordning.

Aktuelt (efterår 2018) betyder det helt konkret at det er de samme 2 sagsbehandlere fra Borgercenter Handicap, der er tilknyttet alle unge på Rampen/Hyblerne i Elmehuset, og at de begge befinder sig fast i huset hver anden tirsdag, hvor de er at finde på 3. sal, foruden anden mødeaktivitet som spreder sig udover andre dage. (Se vedhæftet ViA rapport for uddybning af virkninger af dette samarbejde.)

På Toppen har vi samarbejde med flere sagsbehandlere fra Borgercentret, men håber en dag at kunne tilbyde den samme sammenhæng.

De mange faglige perspektiver og opgaver

Vi har et løbende samarbejde med mange fagligheder udover vores pædagogiske grundlag.

Vi har en sygeplejerske ansat som en del af det faste team på Rampen/Hyblerne, som understøtter samarbejdet med læger, psykiatere, distriktspsykiatrien og andre speciallæger i arbejdet på at sikre vores børn og unge en relevant sundhedsfaglig støtte.

I arbejdet med sundhed har vi ligeledes i perioder et samarbejde med en diætist, der er tilknyttet centret og med idrætstrænere fra Idrætsprojektet, som fungerer som personlige trænere i særskilte sammenhænge.

Desuden har vi et samarbejde med en psykoterapeut: Trine Stockfleth, som har samtaler med de af de unge fra Rampen/Hyblerne, som har et behov for det, og som kommer i huset fast én gang ugentligt om onsdagen.

I arbejdet omkring uddannelse, har vi dialog med UU/STU vejledere, kontaktlærere i grundskolen, på specialskoler og på behandlingsskoler og i det videregående uddannelsessystem, herunder med udbyderne af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Københavns Kommune.

Derudover er vi ofte i dialog med socialrådgivere på jobcentret, når vores unge mennesker har brug for den del.

Med CBH

Da vi er organiseret under Center for Børn med Handicap, har vi løbende berøringsflader med de 4 andre institutioner i centret i forbindelse med kurser, temadage og MED møder, ligesom vores institutionsleder deltager i ledelsesmøder på centerniveau hver 14. dag.