Staben i CBH

Staben

I det daglige assisterer og rådgiver staben de fem institutioner i Center for Børn med Handicap. Staben står også for kommunikationen opad i Socialforvaltningen.   

Der arbejder med de udviklingsmæssige tiltag inden for arbejdsmiljø, det sundhedsfaglige område og det pædagogiske område.

Medarbejdere i staben

Staben ledes af konstitueret centerchef Connie Ebba Cramer Jensen

Centerkonsulent og arbejdsmiljøkoordinator: 
Lise Mikkelsen
Mail: Z07K@kk.dk

Centersygeplejerske: 
Marlene Linnebjerg Kudsk
Mail: AD7Q@kk.dk

Centerpsykolog:
Charlotte Buch Hansen
Mail: F07W@kk.dk