Staben i CBH

Staben

I det daglige assisterer og rådgiver staben de fem institutioner i Center for Børn med Handicap. Staben står også for kommunikationen opad i Socialforvaltningen.   

Medarbejdere i staben

Staben ledes af centerchef Erica Maria Tromp

Staben er delt op i to afdelinger:

Udviklingsteam: Der arbejder med de udviklingsmæssige tiltag inden for arbejdsmiljø, det sundhedsfaglige område og det pædagogiske område.

Udviklingskonsulent: 
Marie Hove Lundsgaard (barsel)
Mail: ER7Z@kk.dk 

Udviklingskonsulent:
Gry Nordby Hallasmøller
Mail: EA36@kk.dk

Arbejdsmiljøkoordinator: 
Lise Mikkelsen (barsel)
Mail: Z07K@kk.dk

Barselsvikar for Lise Mikkelsen:
Trine Ambrosius Svenstrup
Mail: FH6G@kk.dk

Centersygeplejerske: 
Marlene Linnebjerg Kudsk
Mail: AD7Q@kk.dk

Centerpsykolog:
Charlotte Buch Hansen
Mail: F07W@kk.dk

Administrationsteam: Der arbejder med personaleadministration, økonomi og IT.

Centerøkonom: 
Lotte Høeg Myrthue 
Mail: ZL2I@kk.dk

Administrativ medarbejder:
Yvonne Nielsen
Mail: EM1D@kk.dk

Administrativ medarbejder:
Mette Mentus Jørgensen
Mail: C24P@kk.dk

HR-koordinator:
René Søgaard Laursen
Mail: KL08@kk.dk