Staben i CBH

Staben

I det daglige assisterer og rådgiver staben de fem institutioner i Center for Børn med Handicap. Staben står også for kommunikationen opad i Socialforvaltningen.   

Der arbejder med de udviklingsmæssige tiltag inden for arbejdsmiljø, det sundhedsfaglige område og det pædagogiske område.

Medarbejdere i staben

Staben ledes af centerchef Connie Ebba Cramer Jensen

Centerkonsulent og arbejdsmiljøkoordinator: 
Lise Mikkelsen (Barselsorlov)
Mail: Z07K@kk.dk

Centerkonsulent:
Gry Nordby Hallasmøller
Mail: EA36@kk.dk

Socialfaglig konulent og arbejdsmiljøkoordinator:
Mette Svendsen
Mail: ZY8N@kk.dk

Centersygeplejerske: 
Marlene Linnebjerg Kudsk
Mail: AD7Q@kk.dk