Staben i CBH

Staben

I det daglige assisterer og rådgiver staben de fem institutioner i Center for Børn med Handicap. Staben står også for kommunikationen opad i Socialforvaltningen.   

Medarbejdere i staben

Staben ledes af centerchef Erica Maria Tromp

Staben er delt op i to afdelinger:

Udviklingsteam: Der arbejder med de udviklingsmæssige tiltag inden for arbejdsmiljø, det sundhedsfaglige område og det pædagogiske område.

Udviklingskonsulent: Marie Hove Lundsgaard 

Arbejdsmiljøkoordinator: Lise Mikkelsen

Centersygeplejerske: Marlene Linnebjerg Kudsk

Centerpsykolog: Christina Fredericia Levin

Centerpsykolog: Charlotte Buch Hansen

Administrationsteam: Der arbejder med personaleadministration, økonomi og IT.

Centerøkonom: Lotte Høeg Myrthue 

Økonom: Stine Haugaard Engel

HR-koordinator: René Søgaard Laursen