Stubben

  • Stubben
Fælles for børn og unge i Stubben er massive mentale vanskeligheder.

Disse vanskeligheder viser sig ofte i form af en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som kerneproblematik, men diagnose er ikke nødvendig. Derudover kognitive vanskeligheder, i form af forskellige grader af nedsat og/eller ikke alderssvarende intellektuel udvikling, også en kerneproblematik.

Disse to kriterier er gennemgående forudsætninger for at kunne visiteres til afdelingen.

Desuden vil målgruppen være præget af høj grad af komorbiditet, og der vil forekomme forstyrrelser indenfor:

  • Opmærksomhed (fx ADHD), med planlægning og organisering, samt hukommelsesvanskeligheder som kerneproblematikker.
     
  • Nervøse og stress-relaterede tilstande, angst og tvangstilstande, med repetetiv og ritualiserende adfærd som centrale kompensationsstrategier.
     
  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller opvækst. Belastende betingelser i opvæksten, eksempelvis uhensigtsmæssig tilknytning eller opvækst på institution. Generelt vil barnet/ den unge være impulsdrevet, have overfladisk, kortvarig kontakt og ofte forekomme forsvarspræget, og til tider have voldsomt udadreagerende og/eller krænkende adfærd.