Sundhed på Nærumgård

Vi har en sygeplejerske på Nærumgård, som i fællesskab med pædagogerne holder øje med børnenes sundhedsmæssige trivsel.

Sygeplejersken har ansvaret for at koordinere samarbejdet med samarbejdspartnere i sundhedssystemet; læger, speciallæger og hospitaler, når det er nødvendigt.

Den almindelige kontakt til barnets praktiserende læge vil oftest blive varetaget af forældrene eller kontaktpædagogen.