Værdier

I Skovhusene læner vi os op ad Københavns Kommunes værdigrundlag.

Vi bestræber os på at være udadvendte og udviklingsorienteret som organisation. Vi vil møde familierne med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Dette under hensyntagen til et sundt arbejdsmiljø for ansvarlige, engagerede og initiativrige medarbejdere.

I forhold til børnene og de unge i Skovhusene tager vi udgangspunkt i Center for Børn med Handicaps fem kerneområder:

  • Livskvalitet
  • Udvikling
  • Læring
  • Sundhed
  • Selvstændighed

De fem kerneområder er gennemgående i vores arbejde med børnegruppen som helhed og i arbejdet med det enkelte barn/den unge. Kerneområderne understøtter hinanden og skaber i sin helhed en sammenhæng for barnet/den unge.

Som aflastningsinstitution har vi et særligt fokus på at skabe livskvalitet for barnet/den unge under opholdet i Skovhusene. Vi er bevidste om relationens betydning og har stort fokus på dette - både mellem børnene/de unge og mellem børnene/de unge og medarbejderne.