Visitation

Visitation til aflastnings-, døgn- og skoletilbud

Hvis du ønsker at søge om en plads i en af institutionerne under Center for Børn med Handicap, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for skoletilbud, aflastning eller døgnanbringelse bliver vurderet.

Det er myndighedsdelen i Borgercenter Handicap, der visiterer til Center for Børn med Handicaps tilbud.