Baunegård er en døgninstitution for børn med autismespektrumforstyrrelser og evt. tillægsdiagnoser fx indlæringsvanskeligheder og ADHD.

Vi har to afdelinger i vores døgntilbud, som tilsammen rummer 12 døgnpladser.
 

""

Døgn

Døgninstitutionen på Baunegård er opdelt i to afdelinger: Gruppe 1 og Gruppe 2.
""

Forældre

Forældresamarbejdet prioriterer vi meget højt på Baunegård.

Om Baunegård

Baunegård er en døgninstitution for børn med autisme som gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Kontakt Baunegård

Bavnestedet 201
3500 Værløse
Find telefonnummer her

Institutionsleder

Anne Maj Nørgaard Johannsen
 

Send sikker Digital Post til Center for Børn med Handicap
Fra borger (kræver NemID)
Fra virksomheder (kræver NemID)
(noter hvilken institution og evt. medarbejder henvendelsen er rettet til)