Baunegård er en døgninstitution med intern skole og dagbehandling for børn med autismespektrumforstyrrelser og evt. tillægsdiagnoser fx indlæringsvanskeligheder og ADHD.

Vi har to afdelinger i vores døgntilbud, som tilsammen rummer 12 døgnpladser.
I vores interne specialskole har vi 24 dagelever, hvoraf de 12 elever kommer fra vores døgntilbud, og de 12 andre kommer udefra. De 12 dagbørn udefra bor enten hjemme hos deres forældre eller er anbragt andre steder.

Døgn

Døgninstitutionen på Baunegård er opdelt i to afdelinger: Gruppe 1 og Gruppe 2.

Forældre

Forældresamarbejdet prioriterer vi meget højt på Baunegård – både i skolen og på vores døgnafdelinger.

Om Baunegård

Baunegård er en døgninstitution med intern skole og dagbehandling for børn med autisme som gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Kontakt Baunegård

Bavnestedet 201
3500 Værløse
Find telefonnummer her

Institutionsleder

Lene Benn
E-mail: AG6E@sof.kk.dk