Elmehuset er en døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, samt med eventuelle følgediagnoser. 

Vi er et tilbud for børn og unge i alderen 0-23 år. Børnene og de unge er typisk normaltbegavede med vanskeligheder inden for autismespektret. Nogle af vores børn og unge har flere diagnoser fx OCD, ADHD og Tourettes syndrom. 

Elmehuset består af tre afdelinger

Toppen

Toppen er et aflastningstilbud for børn og unge i alderen 0-18 år.

Hyblerne

Hyblerne er en døgnafdeling for unge i alderen 16-23 år med lav medarbejderbemanding.

Rampen

Rampen er en døgnafdeling for unge i alderen 13-18 år.

Læs mere om Elmehuset

Om Elmehuset

Her kan du læse mere om pædagogik, forældresamarbejde, de fysiske rammer, traditioner og ture, mål og værdier m.m.

Kontakt Elmehuset

Alléen 3
2200 København N
Telefon: 30 45 47 15
E-mail: elmehuset@sof.kk.dk 

Institutionsleder

Sisse Borum
E-mail: YT42@sof.kk.dk