Elmehuset er en døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, samt med eventuelle følgediagnoser. 

Elmehuset er et tilbud for børn og unge i alderen 3-23 år. Børnene og de unge er typisk normaltbegavede med vanskeligheder inden for autismespektret. Nogle af vores børn og unge har flere diagnoser fx OCD, ADHD og Tourettes syndrom. 

Hos os

""

Rampen og Hyblerne

Rampen er en døgnafdeling for unge i alderen 14-18 år. Hyblerne er en døgnafdeling for unge i alderen 16-23 år.
""

Det, som er fælles

Menneskesyn & måden vi arbejder på, Uddannelse, Sundhed, Forældre, Samarbejde, Organisering & rammer, De mennesker der arbejder her
""

Toppen

Toppen er et aflastningstilbud for børn og unge i alderen 3-18 år.

Kontakt Elmehuset

Alléen 3
2200 København N

Institutionsleder: Anne Maj Nørgaard Johannsen

 

Telefon

Døgnafdeling Rampen & Hyblerne: 30 45 47 09

Aflastningsafdeling Toppen: 30 45 47 10

Mail

Send sikker Digital Post til Center for Børn med Handicap

Fra borger (kræver NemID)

Fra virksomheder (kræver NemID)

(noter hvilken institution og evt. medarbejder henvendelsen er rettet til)