Elmehuset er en døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, samt med eventuelle følgediagnoser. 

Vi er et tilbud for børn og unge i alderen 0-23 år. Børnene og de unge er typisk normaltbegavede med vanskeligheder inden for autismespektret. Nogle af vores børn og unge har flere diagnoser fx OCD, ADHD og Tourettes syndrom. 

Hos os

Toppen

Toppen er et aflastningstilbud for børn og unge i alderen 0-18 år.

Det, som er fælles

Under konstruktion

Rampen og Hyblerne

Rampen er en døgnafdeling for unge i alderen 13-18 år. Hyblerne er en døgnafdeling for unge i alderen 16-23 år.

Kontakt Elmehuset

Alléen 3
2200 København N
Telefon: 30 45 47 15
E-mail: elmehuset@sof.kk.dk 

Institutionsleder

Sisse Borum
E-mail: YT42@kk.dk

Døgnafdeling Rampen & Hyblerne

Telefon: 30 45 47 09

Aflastningafdeling Toppen

Lukket i uge 28, 29, 30 & 31