Afdelinger i Skovhusene

Kvisten

Kvisten er et aflastningstilbud for børn og unge mellem 0-18 år, der primært har autismespektrumforstyrrelser.

Skovsneglen

Skovsneglen er et aflastningstilbud for børn og unge mellem 0-18 år med multiple funktionsnedsættelser.

Skovtours

Skovtours er et matrikelløst weekendaflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge i alderen 12-25 år med udviklingshæmning.