Center for Børn med Handicap

Center for Børn med Handicap (CBH) er et centerfællesskab i Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen i Københavns kommune.

Centrets formål er at stille døgn- og aflastningspladser til rådighed for børn og unge med forskellige psykiske og fysiske handicaps.
Herunder fx. autisme, udvilkingshæmning og multible funktionsnedsættelser.

 

Vores fire institutioner er: Baunegård, Elmehuset, Nærumgård og Svanehuset.

Centrets målgruppe

Børnene og de unge i Center for Børn med Handicap er i aldersgruppen 0-23 år.

Deres udviklingsniveau spænder fra svær udviklingshæmning til normal begavelse. Flere har diagnoser inden for autismespektret, og herudover kan de have én eller flere andre psykiske lidelser samt fysiske handicaps. Fælles for børnene og de unge er, at de og deres forældre har brug for den støtte, som centret yder.

De fem institutioner i Center for Børn med Handicap modtager børn og unge inden for hver deres målgruppe.