Visitation

Hvis du vil søge om en plads i en af vores institutioner, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for døgnanbringelse eller aflastning bliver vurderet. Det er sagsbehandleren i din hjemkommune, der i sidste ende træffer afgørelse om jeres familie har behov for at jeres barn får tilbud en plads. Du kan læse mere om selve processen herunder.

Det er vigtigt for os i Center for Børn med Handicap, at vi får matchet børn og institution ordentligt, så vi sikrer, at hvert barn bliver placeret på den institution, der bedst kan opfylde barnets behov. Det betyder også, at der ligger meget arbejde og mange overvejelser i processen, og det at få et barn indskrevet på en af vores institutioner er derfor en meget anderledes proces end man måske kender fra andre institutioner.

I forbindelse med visitation til CBH er det sagsbehandlere og andre fagfolk fra kommunen, der står for det praktiske, og du behøver derfor som forælder ikke kende processen indgående. Alligevel ved vi, at det at indskrive sit barn er en stor ting, som ofte er resultatet af lang tids overvejelser og måske også bekymringer. Derfor har vi nedenfor beskrevet processen fra start til slut, så du forhåbentlig føler dig mere tryg i processen. Hvis du har spørgsmål angående visitationen, er du også velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til cbh@kk.dk. Hvis du har konkrete spørgsmål, som indeholder personfølsomme oplysninger, bør du dog altid bruge sikker digital post via følgende links: Fra borger (NemID kræves) eller fra virksomheder (NemID kræves).

Den nedenstående beskrivelse henvender sig primært til forældre, og vi omtaler konsekvent den, der skal indskrives som ”barnet”. Dette skal dog ikke forstås som, at det kun er børn, der bor i CBH, idet vi også huser mange unge mennesker i alderen 15-23. Hvis du er en af dem, så kan du læse mere længere nede på siden, hvor vi specificerer, hvordan processen adskiller sig for dig som er ung og selv vil være aktivt involveret i processen.

Om visitationsprocessen til døgninstitutioner i CBH

Her kan du læse mere om, hvordan visitation og indskrivning til CBH's institutioner foregår
""

Om visitation til aflastningsafdelingen, Toppen, i Elmehuset

Bliv klogere på visitation og indskrivningsprocessen for vores aflastningsafdeling, Toppen.

FAQ - spørgsmål og svar

Hvad med mig, der er ung og gerne vil være en aktiv del af processen?
Hvis du er 15 eller derover har du nogle særlige muligheder og rettigheder i forbindelse med visitationsprocessen. Hvis du har lyst, kan du blive inddraget løbende i hele processen, og din sagsbehandler og forældre skal lytte til dig og respektere dine holdninger. Det står der nemlig i FN’s børnekonvention, og den gør vi meget ud af at overholde i CBH. At du har ret til at blive inddraget og lyttet til betyder dog ikke, at du kan bestemme det hele, eller at du kan klare processen udenom dine forældre. Dine forældre skal stadig involveres, men du kan fx kræve, at din sagsbehandler også inviterer dig med til møder, og du kan også selv kontakte os i CBH, hvis du har spørgsmål om processen eller om nogle af institutionerne. Du kan også give udtryk for, hvis der er en særlig institution, du helst vil tilknyttes, men i sidste ende ligger beslutningen stadig hos sagsbehandler og os i CBH. Det kan du læse mere om nedenfor under spørgsmålet ”Kan jeg som forælder selv bestemme, hvilken institution mit barn flytter ind på?”

 

Hvad er et observationsbesøg, og hvorfor er det vigtigt?
Ved et observationsbesøg kommer en repræsentant fra Center for Børn med Handicap på besøg og ser barnet i den dagligdag barnet indgår i. Ofte vil en observation foregå mens barnet er i skole eller på dagtilbud. Barnet bliver ikke testet eller prøvet af, men blot observeret, så vi selv kan se, hvilke behov barnet har og få indblik i, hvilket menneske, vi har med at gøre.
Observationen er en vigtig del af visitationsprocessen, da et barn ikke kan beskrives fyldestgørende på papir. Vi sætter i CBH stor vægt på, at vi arbejder med hele mennesker og ikke bare diagnoser, samt at barnet ikke kun er forældrenes, men også er sit eget, og vi skal derfor have lov til at se og opleve barnet være sig selv, så vi er sikre på, at vi får placeret vedkommende på den rigtige institution og så vi sikrer den rette støtte fra start af. Dertil kan observationsbesøget give os et vigtigt indblik i unikke ting, som fx, hvad barnet særligt godt kan lide, og hvad barnet ikke bryder sig om.

 

Hvor passer mit barn ind?
Det kan være svært at overskue, hvilken af vores institutioner, der bedst matcher dit barns behov, og i praksis er det heller ikke noget, du skal tage stilling til selv. Alligevel kan det for dig som forælder eller pårørende være rart at have en idé om, hvilke behov vores fire institutioner primært arbejder med. Du får derfor her en oversigt over målgrupperne på hver institution i CBH:

  • Baunegård­: Baunegårds beboere er normalt begavede børn og unge med autisme. Aldersgruppen er 6-18
  • Elmehuset: Elmehusets beboere er normalt begavede børn og unge med autisme. Aldersgruppen er 3-18 på Toppen og 15-23 på Rampen og Hyblerne. Elmehuset har både en døgnafdeling og en aflastningsafdeling.
  • Svanehuset: Svanehusets beboere er børn og unge med udviklingshæmninger, herunder multiple funktionsnedsættelser, autisme og andre typer af handicaps, der kræver særlig struktur. Svanehuset har afdelingerne Stubben, Hatten og Dammen, hvor børnene er matchet efter målgruppe for at sikre, at alle modtager det specialiserede tilbud, de har behov for. Aldersgruppen på Svanehuset er 0-18 år
  • Nærumgård: På Nærumgård bor børn og unge med udviklingshæmninger, som har et stort strukturbehov. Beboerne har ofte sparsomt eller intet talesprog og har oftest autisme eller ADHD-diagnoser. Aldersgruppen er 0-18.

 

Kan jeg som forælder selv bestemme, hvilken institution mit barn flytter ind på?
Som forælder – og barn/ung – har man mulighed for at ønske en særlig institution. Dette ønske vil vi og sagsbehandleren naturligvis forholde os til i processen, men i sidste ende er det CBH og sagsbehandler i samarbejde, der beslutter, hvilken institution, der vil være den bedste. Dette skyldes, at det er os, der kender institutionen, medarbejdernes kompetencer og de andre børn og unge, og det er vigtigt, at vi finder et match på alle parametre. For eksempel kan vi godt forstå, at det er rart for dig som forælder, at dit barn bor på den institution, der ligger geografisk tættest på dig, men vi har først og fremmest barnets behov i fokus, og det betyder, at den afgørende faktor altid vil være, hvor barnet vil kunne få den bedste støtte og bedst muligt få opfyldt sine behov – sociale såvel som sundhedsfaglige og psykiske.