Nærumgård er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0-18 år med udviklingshæmning og autimespektrumforstyrrelser samt andre følgediagnoser.

Børnene er almindeligvis børnepsykiatrisk undersøgt før henvisning til Nærumgård, og det drejer sig som regel om børn inden for det autistiske spektrum især med diagnoserne infantil autisme eller atypisk autisme. Børnene kan også have andre diagnoser såsom opmærksomhedsforstyrrelser, Tourettes syndrom, tics, angsttilstande eller tvangstilstande.

På grund af de fysiske rammer er Nærumgård ikke målrettet børn og unge med multiple funktionsnedsættelser.

Udsigt til gadekæret fra Adlers hus

Pædagogik

Nærumgård er først og fremmest et hjem for børnene, hvor de skal trives og udvikles ligesom alle andre børn.
Legepladsen på Nærumgård

Livet på Nærumgård

Nærumgård har plads til 16 børn fordelt på to huse.
Brombærbusk i haven på Nærumgård

Forældresamarbejde

I det daglige er forældre altid velkomne på institutionen og til at tage del i børnenes hverdag.

Kontakt Nærumgård

Nærum Gadekær 1A
2850 Nærum
Telefon: 45 20 39 00 

Institutionsleder

Sisse Borum    

Afdelingsleder

Line Heiberg

Afdelingsleder

Camilla Bøgeskov Hansen

Send sikker Digital Post til Center for Børn med Handicap
Fra borger (kræver NemID)
Fra virksomheder (kræver NemID)
(noter hvilken institution og evt. medarbejder henvendelsen er rettet til)