Svanehuset er en døgninstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning og forskellige fysiske handicap i alderen 0-18 år. Svanehuset har plads til 24 børn.

Svanehuset er opdelt i tre afdelinger: Stubben, Hatten og Dammen, der kan rumme hver deres målgruppe.

I Svanehuset arbejder vi på at skabe hjemlige rammer og på at bidrage til gode børne- og ungdomsliv. Vi tilstræber at give børnene og de unge de samme muligheder, som andre børn og unge har. Vi ser det som vores opgave at finde og udvikle de kompetencer og potentialer, som barnet og den unge har.

 

""

Dammen

Dammens målgruppe er børn/unge med multiple funktionsnedsættelser samt mobile børn som kognitivt er på et meget tidligt udviklingstrin.
""

Hatten

I Hatten bor der otte børn og unge med mange forskellige diagnoser.

Stubben

Fælles for børn og unge i Stubben er massive mentale vanskeligheder.
""

Livet i Svanehuset

Svanehuset er beliggende på Østerbro, tæt ved Svanemøllen station i det tidligere Øresundshospital.

Forældresamarbejde

I Svanehuset lægger vi vægt på et godt forhold til børnenes og de unges familier og netværk.

Plads i Svanehuset

Visitation

Kontakt

Svanehuset

Carl Nielsens Alle 39A
2100 København Ø

 

Afdelingsleder, Dammen

Hanne Skov Henriksen
Mobil:  24 94 00 85

 

Afdelingsleder, Hatten

Marie Bjerre Hindkær
Mobil:  20 11 62 28

 

Afdelingsleder, Stubben

Majken Bahnson Jensen
Mobil:  29 29 37 18

 

Institutionsleder

Maibritt Goldman
Mobil: 61 38 83 27

Send sikker Digital Post til Center for Børn med Handicap
Fra borger (kræver nemID)
Fra virksomheder (kræver NemID)
(noter hvilken intitution og evt. medarbejder henvendelsen er rettet til)