Dammen

  • ""
  • ""
  • ""
Dammens målgruppe er børn/unge med multiple funktionsnedsættelser samt mobile børn som kognitivt er på et meget tidligt udviklingstrin.

Funktionsniveauet hos børnene/de unge ligger mellem 2-3 måneder og førskolealderen. Alle børnene/de unge har et komplekst funktionsniveau i forhold til de forskellige udviklingsområder. 

Fælles for børnene og de unge i Dammen er, at de har brug for støtte til alle hverdagens funktioner og aktiviteter.

Børnene/de unge bruger forskellige hjælpemidler, bl.a. kørestol, og de kommunikerer alle ved hjælp af andet end verbalt sprog. Vi arbejder med forskellige kommunikative hjælpemidler såsom PODD–bog, samtalekort, konkreter, spørgeteknikker, taktile tegn, iPad og verbal guidning.

Dammens børn og unge har synsnedsættelser af forskellig grad – noget vi indtænker i vores indretning mht. både lyskilder, farvevalg og udsmykning. 

Vi har plads til otte børn i Dammen.