Forældresamarbejde

  • Brombærbusk i haven på Nærumgård
I det daglige er forældre altid velkomne på institutionen og til at tage del i børnenes hverdag.

Vi ser gerne at forældrene tager med børnene til fx lægebesøg, på tøjindkøb eller deltager i andre aktiviteter og aftale.

Samarbejdsaftale mellem forældre og medarbejderne på Nærumgård

Når et barn flytter ind, udarbejder vi en samarbejdsaftale mellem forældrene og medarbejderne på Nærumgård. I samarbejdsaftalen aftaler vi bl.a.:

  • Hvor ofte og i hvilke situationer, der skal ringes til forældrene
  • Hvor ofte og hvornår barnet besøger forældrene hjemme hos forældrene
  • Om forældrene vil deltage i lægebesøg m.m.
  • Om der er bestemte ønsker til indretning af barnets værelse
  • Hvem der køber tøj til barnet m.m.

Det er også her, vi kan tage højde for eventuelle religiøse hensyn. Udgangspunktet for samarbejdsaftalen er, at forældrene har forældremyndighed over barnet.

Løbende møder og statusmøder med forældrene

I forbindelse med indflytningen holder vi løbende møder med familien, det vil være efter behov, men typisk vil vi mødes med familien ca. en gang om måneden, samt have daglige telefonsamtaler.

Alle børn på Nærumgård har en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er den primære kontakt til forældre, skole og andre samarbejdspartnere omkring barnet.

Derudover har vi et årligt statusmøde med forældrene og barnets sagsbehandler i Borgercenter Handicap, samt et årligt møde med barnets skole, hvor barnets kontaktpædagog deltager, hvis forældrene ønsker dette. Forældre kan altid bede om et møde med barnets kontaktpædagog og en repræsentant fra lederteamet på Nærumgård.

Nærumgård er ikke et familieterapeutisk tilbud, men forældre er altid velkomne til at henvende sig til os og få råd og vejledning om, hvordan de tackler forskellige problemstillinger omkring deres barn.

Forældremøder

Vi holder forældremøder for alle forældre fire gange om året, hvor vi orienterer om livet på Nærumgård. Til forældremøderne får forældrene også lejlighed til at mødes og danne netværk med hinanden.