Forældresamarbejde

I Svanehuset lægger vi vægt på et godt forhold til børnenes og de unges familier og netværk.

Vi samarbejder bl.a. med forældrene i forhold til praktiske ting omkring barnet og den unge, men sørger også for at familie og netværk føler sig velkomne i huset, ligesom personalet så vidt som muligt imødekommer de forskellige behov der er, for at muliggøre børnenes og de unges samvær med deres familier.

Ved indflytning laver vi en samarbejdsaftale med forældrene, hvor vi aftaler, hvem der er ansvarlig for hvad. Aftalen indeholder bl.a. indretning af barnets/den unges værelse, som indrettes efter egne ønsker og stil.

Vi laver individuelle aftaler for hvert barn/ung om behov og ønsker for kontakt. Både mellem barnet og familien men også mellem familie og personalet. Ligesom der også bliver lavet individuelle aftaler om samvær.

De pædagogiske rammer omkring barnet tilrettelægger vi på et årligt møde, der kaldes ”Årskonference”. Her mødes hele barnets/den unges netværk for at samarbejde om barnets/den unges trivsel og udvikling.

Svanehuset har et familierum, hvor barnets/den unges familie kan samles og være sammen med deres barn uden forstyrrelser. Man er selvfølgelig også velkommen til at være i afdelingerne.