Hatten

  • ""
  • ""
  • ""
I Hatten bor der otte børn og unge med mange forskellige diagnoser.

Det kan bl.a. være cerebral parese (spastikere), Cri du chat syndrom, ADHD, autismespektrumforstyrrelser og Downs syndrom.

Fælles for alle børnene/de unge er, at de er mentalt retarderede.  Det er ikke usædvanligt, at børnene/de unge ikke er diagnosticerede. Flere har desuden et eller flere følgehandicaps fx epilepsi, synshandicap eller nedsat hørelse.

Børnene/de unge har meget individuelle kognitive funktionsniveauer - fra ca. 1 års alderen til førskole-niveau. Det enkelte barn/unge har ofte en ujævn udviklingsprofil.

Nogle af børnene/de unge bruger deres verbale sprog til at kommunikere med, hvor andre bruger tegn til tale. Der bliver også kommunikeret med kropssprog, lyde og billeder.