Praktik i CBH

Kære studerende - Velkommen til Center for Børn med Handicap (CBH).

CBH er et spændende og attraktivt uddannelsessted.

De enkelte institutioner/praktiksteder giver alle studerende en praktikperiode på højt fagligt niveau, hvor der vil blive stillet forventninger og krav til din indsats og engagement. 

Praktik i CBH giver dig mulighed for at blive udfordret fagligt samt få et indblik i arbejdet omkring børn og unge med særlige behov. Du lærer ydermere om forskellige kommunikationsformer og relationsdannelse – herunder om den professionelle samtale.

Vi forventer, at du som studerende kommer med nysgerrige øjne rettet på vores praksis, og at vi igennem dialog og refleksion sammen kan udvikle os.

Du vil blive tilknyttet en primær praktikvejleder og indgå i teamet med de andre medarbejdere på afdelingen. Derudover tilbyder vi alle studerende intern undervisning i fx autismeforståelse, forældresamarbejde m.m.

For at få det bedste ud af praktikopholdet, er det vigtigt, at du løbende forholder dig til, at du på samme tid er både studerende og lønmodtager, der indgår i normeringen. Vores erfaring er, at de bedste forløb og resultater opnås ved, at du har fokus på at være opsøgende og aktiv i forhold til at nå dine mål - og vi støtter naturligvis op omkring dette. 

Vi glæder os meget til at få dig som kollega.