Samarbejdspartnere

Ud over forældre samarbejder Skovhusene også med en række interne og eksterne samarbejdspartnere omkring familierne og børnene/de unge.

De primære samarbejdspartnere

Vores primære samarbejdspartnere er børnenes/de unges skole-/dagtilbud, sagsbehandlere i Borgercenter Handicap og Familiehuset.

Samarbejdet med skole-/dagtilbud retter sig mod at sikre, at den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats i Skovhusene er i overensstemmelse med den øvrige pædagogiske indsats over for barnet/den unge.

Samarbejdet med kommunale sagsbehandlere fra Borgercenter Handicap sker primært i forbindelse med visitation af barnet. Sagsbehandleren kan også deltage på netværksmøder omkring børn og unge i Skovhusene.

Derudover samarbejder vi også med eksempelvis sundhedsfaglige instanser.

Andre samarbejdspartner

Vi indgår i samarbejde med VISO (Videns og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område) i forbindelse med udrednings- og vejledningsforløb. Ligesom vi samarbejder med læger, psykiatere, fysioterapeuter og ergoterapeuter ved udredning af børnene/de unge.