Skolen

Skolen på Baunegård er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der er typisk op til 6 elever i en klasse, hvor der er tilknyttet 2 lærere og 1-2 pædagoger. Pt. har vi en bygning hvor indskolingen og mellemtrinnet har hver deres klasse, samt en anden bygning hvor udskolingen holder til. Alle klasser har mulighed for at tilbyde eleverne deres eget undervisningslokale, hvis der er behov for det. Flere elever deler et mindre lokale, hvor de er adskilt af en afskærmning.

Vi tilbyder alle fag på nær fransk. Derudover tilbyder vi socialt fag som valgfag. I socialt fag laver vi social træning og arbejder med selvforståelse og selverkendelse (handicapforståelse m.m.). Social træning foregår både individuelt og i grupper alt efter behov.

Vi har et tæt samarbejde med folkeskolerne i lokalområdet, der skræddersyr tilbud til den enkelte elev, når det er muligt. Fx at en elev starter med få undervisningstimer om ugen og efterhånden bygger flere timer på, for til sidst at kunne gå i en klasse med fuldt skema. Målet er at alle elever kan følge undervisning på en normal folkeskole, men det er meget få elever, som har et funktionsniveau, hvor det kan praktiseres.

En typisk skoledag

I skolen møder alle elever hver dag kl. 8.00. Dagene har forskellig længde alt efter om man er elev i indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen.

Den fagspecifikke undervisning foregår fra kl. 8.00 til 13.30 alle dage. Indskolingselever har dog ikke så lange dage.
Vi arbejder med specialundervisning, som er underlagt de samme formelle krav til undervisning som en normal folkeskole. Vi arbejder med individuelle læringsmål og tegn på læring, og vi tilrettelægger individuelle undervisningsforløb efter behov. Vi tilbyder både fælles- og individuel undervisning. Den individuelle undervisning tilbydes i gennemsnit ca. 15 minutter af en samlet lektion på 45 minutter.

Til frokost bliver der serveret varm, økologisk mad for alle eleverne. Under frokosten er eleverne inddelt i tre spisegrupper. Eleverne der bor på døgn spiser frokost sammen i deres grupper på 1. sal, mens resten af skolens elever spiser sammen i frokoststuen.

Mandag til onsdag deltager alle elever i USU (UnderStøttende Undervisning), som foregår gennem forskellige aktiviteter såsom: madlavning, indkøbsturer, tur til Farum sø, fiskeri, idræt, kreativt værksted, kend din krop (massage m.m.) og meget andet. USU foregår fra kl. 13.30 – 15.30, hvor dagen slutter. Torsdag har alle fri kl. 13.30. Fredag slutter dagen kl. 12 for døgnbørnene, og dagbørnene har USU til kl. 15. Enkelte børn indgår ikke i fuldt skema. Dette laves der hele tiden individuelle aftaler om.

Her kan du se et eksempel på et skoleskema for mellemtrinnet på Baunegård.

Ferie og lukkedage

Skolen har lukket i sommerferien, i uge 42 og uge 7 samt mellem jul og nytår. De fleste uger hvor skolen har lukket, har vi fritidsklub på Baunegård, hvor der bliver lavet særligt program for alle dage. To uger i sommerferien har både skolen og fritidsklubben helt lukket.

Inddragelse af lokalsamfundet

Vi arbejder konstant på at understøtte den enkelte elevs muligheder for at kunne deltage i samfundslivet på lige vilkår med alle andre. Vi bestræber os derfor på at inddrage lokalsamfundet og omverden mest muligt i elevernes hverdag. Elevernes funktionsnedsættelser kommer i spil i dette møde, og det er bl.a. her, vi kan arbejde med individuelle mestringsstrategier for eleverne.

Nogle elever er aktive i det lokale foreningsliv og flere er løbende i praktik. Vi tager løbende på ekskursioner, både lokalt og længere væk. Alle elever tilbydes at komme med på lejrskole.