Toppen

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
Toppen er et aflastningstilbud for børn og unge i alderen 3-18 år.

På Toppen er der tilknyttet 24 børn i 3 faste grupper, der kommer henholdsvist mandag, onsdag og torsdag samt en weekend hver 4.uge. Nogle børn er på Toppen 45 døgn årligt og andre 90 døgn. Det har betydning for frekvens, men uanset antallet af døgn er den enkelte altid tilknyttet en fast gruppe. 

På Toppen er det muligt at skabe venskaber og at dyrke forskellige interesser og aktiviteter i fællesskabet afstemt med ens eget behov for at være alene og i ro.